Liên hệ

CHÙA LINH NGHĨA
Địa chỉ: Ấp Tân Định 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại : (066)3877134 Hoặc 0907002838
Email: trutri@chualinhnghia.vn
Website: www.chualinhnghia.vn

 

 

Họ và tên:  

Pháp danh:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Email:  

Nội dung: