Bài giảng cuả HT Thích Minh Nghĩa- viện chủ Tổ Đình Giác Nguyên Q4- tp HCM với đề tài ” Sự nghiệp của người tu”

 

Đêm Văn Nghệ “Pháp Luân Thường Chuyển” mừng Lễ Khánh Thành  

 

Để lại phản hồi...

*